Duitsland

Iedere eerste zaterdag in september vertrekt onze vereniging naar Ahrweiler, Duitsland. Daar verzorgen wij tijdens de traditionele wijnfeesten diverse optredens. Ieder jaar is dit voor onze vereniging weer een geweldige happening. We hopen ook deze keer weer te kunnen zeggen dat “het naar Duitsland gaan” een prima start is van ons seizoen en uitermate goed is voor de saamhorigheid binnen de vereniging.

 

Kwekfestijn

Nadat de Krukskes naar Duitsland zijn geweest, begint het nieuwe carnavalsseizoen met de voorbereiding op het Kwèkfestijn. Tijdens het Kwèkfestijn wordt de nieuwe carnavalsschlager gekozen. Vanaf 1959 heeft Oeteldonk zijn Kwèkfestijn. Het Casino, nu Theater aan de Parade genaamd, organiseerde zelf het eerste festijn. De tweede keer deed de Oeteldonksche Club van 1882 mee en vanaf de derde keer in 1960 verzorgde de OC van 1882 de hele organisatie. Vanaf toen werd de “Kwèkfestijnwet” ingevoerd hetgeen inhield dat er voortaan alleen nieuwe teksten op nieuwe melodieën mochten meedoen. In 1970 werd er wegens geldgebrek door de viering van het 88-jarige bestaan van de OC geen Kwèkfestijn gehouden.

De eerste 12 jaar was de organisatie simpel van opzet. In 1971 werd door de jury vooraf een selectie gemaakt en zong Mari van der Velden, begeleid door de Confetti’s, tijdens het Kwèkfestijn alle acht de liedjes. Vanaf het 13e Kwèkfestijn moeten de meedingende groepen zelf hun liedje uitvoeren en wordt er geen voorselectie meer gemaakt. In 1972 waren er nog maar 17 deelnemende groepen. Het aantal deelnemers zou snel groeien naar 40 in 1978, tot meer dan 70 in 1992 en volgende jaren.

Van de 39 keren dat de Krukskes met het Kwèkfestijn hebben meegedaan zijn zij 28 keer in de finale gekomen, waarvan tot 2004 18 jaar onafgebroken. In 1994 werd voor het eerst in de historie van de vereniging met het nummer “Gaode Mee” de 1e prijs gehaald. Ook in het volgende jaar 1995, werd met het nummer “Unnen Oetelserenade” de 1e prijs behaald. Al de Kwèkfestijn succesnummers van de vereniging zijn op LP en CD’s die de Oeteldonksche Club van 1882 heeft uitgebracht te beluisteren. Bovendien hadden de Krukskes met het winnen van het Kwèkfestijn in 1994, en 1995 het recht om deel te nemen aan de verkiezing van carnavalsschlager van de provincie Noord-Brabant. Ook hier werd het nummer “Gaode mee” met de hoogste eer bekroond en werd met “Unnen Oetelserenade” de 4e plaats behaald.

In 2017 werden we 10e met het nummer “Ik Geef Ut Oe Mee”. Klik hier voor live-opname

In 2018 behaalden we een 14e plaats met het nummer “Ik Vier Ut Leve”.  Klik hier voor live-opname

In 2019 eindigden we op een toepasselijke 11e plaats met het nummer “Hier Is Ut Leve En Laote Leve”. Klik hier voor liveopname

Het Kwèkfestijn 2022 leverde ons een 20e plaats op met het toepasselijke nummer “We zijn dur weer”. Klik hier voor liveopname